Fitness

Spa Wellness’ın diğer bölümleri ile uyumlu, yüksek teknolojiye sahip ünitelerde kurgulanan fitness bölümü özel zemin uygulamaları, planlanmış bir kurgu içerisinde gerçekleştirilen yerleşim gibi birçok nitelik gözönünde bulundurularak hazırlanır. Kullanılan üniteler türlerinin en iyileri arasından seçilir.

Gallery